ελ | en
Ελληνική Εταιρία Έρευνας Αερολυμάτων

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Αερολυμάτων (ΕΕΕΑ) είναι μια μη κερδοσκοπική επαγγελματική οργάνωση για τους επιστήμονες και μηχανικούς που επιθυμούν να προωθήσουν την Επιστήμη και Τεχνολογία (Ε&Τ) στον τομέα της έρευνας αερολυμάτων.

Η ΕΕΕΑ στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της καθώς και με άλλους επιστημονικούς κλάδους, μέσω της διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες.

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ΕΕΕΑ αντιπροσωπεύει όλους τους τομείς της επιστήμης αερολυμάτων, όπως:
Ιστορικό | Στόχοι | Μέλη | Καταστατικό

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Αερολυμάτων ιδρύθηκε το 2005 και αναγνωρίστηκε επίσημα από το Ελληνικό Δικαστήριο στις 14 Φεβρουαρίου 2006.

Η πρώτη επιστημονική συνάντηση και οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΑ έγιναν στην Θεσσαλονίκη στις 23 Μαϊου 2006.

Τον Αύγουστο του 2006 η ΕΕΕΑ εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αερολυμάτων (European Aerosol Assembly, EAA).

Η ΕΕΕΑ διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αερολυμάτων EAC 2008 στην Θεσσαλονίκη στις 24 - 29  Αυγούστου 2008. Περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες από 40 χώρες παρακολούθησαν το συνέδριο.

Τον Αύγουστο του 2014 η ΕΕΕΑ εντάχθηκε στη Διεθνή Οργάνωση Έρευνας Αερολυμάτων (International Aerosol Research Assembly, IARA).

Η ΕΕΕΑ διοργανώνει κάθε χρόνο συναντήσεις και ημερίδες στις εγκαταστάσεις των μελών της σε συνάργασία με εταιρίες σχετιζόμενες με τα αερολύματα.

Επιπλέον, η ΕΕΕΑ χορηγεί ετησίως υποτροφίες για την συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων/μελών της ΕΕΕΑ στο Ευρωπαϊκά Συνέδρια Αερολυμάτων EAC.