ελ | en
European Aerosol Conference (EAC)

Η Ελληνική Εταιρία Έρευνας Αερολυμάτων έχει κάθε χρόνο δυνατή παρουσία στο ετήσιο πανευρωπαϊκό συνέδριο στον χώρο των αερολυμάτων, European Aerosol Conference (EAC), με παρουσιάσεις εργασιών και συντονισμό θεματικών ενοτήτων από τα μέλη της.

Το 2008, η Εταιρία ανέλαβε επιτυχώς την διεξαγωγή του EAC 2008 στη Θεσσαλονίκη.

eac2008

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ]
Επιλέξτε χρονιά: