ελ | en
www.gaef.de/eaa/ :: European Aerosol Assembly (ΕΑΑ)
www.asfera.org/fr/index.php :: French Association for the Study and Research of Aerosols (ASFERA)

www.aaar.org :: American Association for Aerosol Research

www.gaef.de :: Association for Aerosol Research (GAeF)

www.iara.org :: International Aerosol Research Assembly