ελ | en
www.gaef.de/eaa/ :: Ευρωπαϊκή Ένωση Αερολυμάτων (ΕΑΑ)
www.asfera.org/fr/index.php :: Γαλλική Εταιρεία Μελετών και Ερευνών για τα Αερολύματα (ASFERA)

www.aaar.org :: Αμερικανική Εταιρία Έρευνας Αερολυμάτων

www.gaef.de :: Εταιρεία Έρευνας Αερολυμάτων

www.iara.org :: Διεθνής Συνέλευση Έρευνας Αερολυμάτων